Szukaj

Adiunkt badawczy

Istnieje możliwość pracy na stanowisku adiunkta badawczego. Kandydat/ka zostanie wyłoniony w wyniku procedury konkursowej. Kolejna oferta pracy w projekcie badawczym na stanowisku adiunkta badawczego zostanie ogłoszona w marcu 2015.

 

Studia doktoranckie

Oferujemy możliwość wykonania pracy doktorskiej w ramach projektu. Tematem pracy jest rozwój teorii opisującej zjawiska w materiałach z uporządkowaniem złożonym (temat do uzgodnienia). Doktorant będzie słuchaczem studiów doktoranckich a za prace wykonywane w projekcie badawczym otrzymuje dodatkowe honorarium w wysokości 1500.- PLN miesięcznie.
Kolejne stanowisko doktoranta jest dostępne od 1 października 2015.

 

Praca magisterska

Istnieje możliwość wykonania pracy magisterskiej w dziedzinie modelowania zjawisk w układach silnie skorelowanych elektronów lub opisu modeli w kwantowej teorii magnetyzmu lub modeli z frustracją. W przypadku zaangażowania magistranta w działalność naukową i publikacyjną, istnieje możliwość honorarium w wysokości 750.- PLN miesięcznie. Oferta ta jest aktualna od 1 kwietnia 2015.