A. Odrzywolek's homepage

AO

Dr hab. Andrzej Odrzywołek
Department of General Relativity and Astrophysics (ZTWiA)
Instytut Fizyki Teoretycznej ( IFT )
Jagiellonian University Cracov

Work address:
Room D-2-17 (D-2.60)
ul. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków, Poland

NEWS

2021-10-03

Być może kogoś zainteresują wpisy w blogu lub najnowsze benchmarki programu Mathematica.

2015-03-04

Mathematica

Adres IP serwera licencji w nowym budynku WFAIS:

172 . 16 . 215 . 20

Instrukcja wydzialowa uzyskania licencji home-use na program Mathematica: INSTRUKCJA

2015-02-11

Serwer RIBES został trwale wyłączony. Nowy adres strony WWW: http://th.if.uj.edu.pl/~odrzywolek

2014-12-02

Serwer RIBES zostanie trwale wylaczony 15 grudnia 2014.

2014-10-12

Benchmarki Mathematica 10


andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl
odrzywolek@th.if.uj.edu.pl