NAJNOWSZA     WERSJA !!!

Drukarki sieciowe 172.16.120.19 i 172.16.176.19

 

Mamy obecnie w ZZFT dwie jednakowe drukarki sieciowe OKI 6300dn (przeniesione z Reymonta 4). Jest to drukarka laserowa czarno-biała z dupleksem mechanicznym. W pokoju D-2-13 znajduje się drukarka sieciowa 172.16.120.19; identyczna drukarka  172.16.176.19 jest podłączona do sieci w pokoju D-2-43 (ZTUZ / ZFS).

Jedynym akceptowanym protokołem jest "LPR/LPD". Dlatego drukarkę należy instalować na swoim komputerze przez port LPD (LPR), kierujący zadania do kolejki "auto" na 172.16.120.19 lub odpowiednio 172.16.176.19.  Należy instalować w pierwszym rzędzie najbliższą fizycznie drukarkę i ustawić ją jako domyślną (default printer)

 

Pod Windows XP [ i analogicznie pod Win 7 i 8]:

A.     Najpierw należy aktywować obsługę protokołu LPD w swoim systemie [Panel sterowania => Dodaj lub usuń programy => Dodaj/usuń składniki systemu Windows: tutaj zaznaczyć „inne usługi plików i drukowania w sieci”].

B.      Należy teraz ściągnąć ( i ew. rozpakować) i zapisać specyficzny plik sterownika  p. punkt 2. i 3. poniżej.

C.     Następnie należy dodać drukarkę [Panel sterowania => Drukarki i faksy => Dodaj drukarkę: wybrać opcję Drukarka lokalna (tak!!!) bez automatycznego wykrywania i potem Utwórz nowy port typu LPR Port (jeśli nie dokonano aktywacji jw. pod A, nie ma takiego typu portu)]. Dalej określamy serwer/drukarkę 172.16.120.19 lub 172.16.176.19 (zależnie od wybranej lokalizacji)  i nazwę kolejki na tym serwerze: auto.

D.     Teraz dokonujemy wyboru sterownika (Producent: OKI model B6300). Z reguły nie ma jeszcze tego sterownika i trzeba wybrać „z dysku” wskazując następnie lokalizację, w której zapisano ściągnięty plik specyficznego sterownika (p. B. wyżej)

E.      Należy włączyć w ustawieniach sterownika instalowalną opcję modułu Dupleksu (available) i format papieru A4 dla Tray1 i Tray2, a następnie wybrać preferencje drukowania (default): druk dwustronny i odwracanie wzdłuż długiej krawędzi kartki (flip on long edge)

 

Pod Linuxami:

dla obu drukarek należy używać systemu CUPS (Common Unix Print System), konfigurowanego przez interface GUI, dostępny pod http://localhost:631. 

Wyłączyć automatyczne wyszukiwanie drukarek w sieci (wyświetlanie drukarek współdzielonych przez inne systemy) oraz współdzielenie swoich drukarek!

Definiować jako drukarkę protokołu LPR/LPD o ścieżce dostępu odpowiednio:

lpd:// 172.16.120.19/auto  lub

lpd:// 172.16.176.19/auto .

Zastosować opis przez wstawienie pliku .ppd, który udostępniam pod adresem podanym niżej (p. 1). Ważne, aby w szczegółowych ustawieniach sterownika (nazwa drukarki =>Administracja => ustaw domyślne opcje) włączony był duplex, domyślny format papieru A4, rozdzielczość 1200 dpi i default druku dwustronnego "flip on long edge"; Jako zasadę obsługi błędów trzeba wybrać „abort job”.

 

Drukarki OKI B6300DN – zalecane specyficzne sterowniki: http://th.if.uj.edu.pl/~gierula/OKI/ 

1.      UNIX/ : Są tu filtry do Unixa (m. in. LINUX) oraz podręcznik instalacyjny .pdf , w osobnym podkatalogu /6300_ppd/ plik tekstowy OKB63XB3.PPD, który stosować należy w systemie CUPS

2.      win2k_xp/ : sterowniki do Windows2000 i WindowsXP, wersja PCL i PS.

3.      driver_x64/ : sterownik dla systemów 64 bitowych

Należy instalować w pierwszym rzędzie sterownik PS (PostScript). Potrzebujący pomocy w zainstalowaniu sterowników pod Windows proszeni są o zwracanie się do mnie.

Drukarki OKI 6300dn mają dość delikatną szufladę na 500 arkuszy A4. Należy unikać zbytecznego otwierania szuflady dla sprawdzenia, czy jest papier. Widać to bez otwierania na mechanicznym wskaźniku po prawej stronie szuflady! Górnej szuflady na 250 arkuszy obecnie NIE używamy, nie należy jej w ogóle otwierać. 


Jerzy F. Gierula <jf.gierula@uj.edu.pl>

3 listopada 2014 r., zmienione ostatnio 13 listopada 2014

Niniejszy tekst można pobrać z:

http://th-www.if.uj.edu.pl/   Jak skonfigurowac sobie drukarki sieciowe?