13-21 June 2017
Zakopane, Poland
UTC timezone
Home > Registration > Registration form display
Registration is closed
Sorry, but the registration is now closed:
  • Registration start date: Monday 15 May 2017
  • Registration end date: Thursday 01 June 2017